Bluebeam Vu

Den avancerade, kostnadsfria PDF-läsaren

Med Bluebeam Vu kan du göra mer än att bara läsa PDF-filer. Vu integrerar med system för dokumenthantering och använder den innovativa tekniken File Access™, vilket gör det enkelt att öppna, organisera och navigera i PDF-filer. Visa PDF-filer som de var avsedda att visas – alla kommentarer visas tydligt och precist, så att du inte missar något. Med Vu kan du även fylla i och spara PDF-formulär, skapa digitala signaturer för PDF-dokument samt ansluta till vår molnbaserade samarbetslösning Bluebeam Studio, för att där öppna och kommentera filer som lagras i Studio-projekt samt samarbeta i samma PDF-fil i Studio-sessioner i realtid. Du kan också installera Vu 2016 parallellt med Revu 2016, om alla delade Open Licences i organisationen används.Heltäckande integrering. Bättre filåtkomst.

Tillgången till dokument blir mycket enklare. Smidig integrering i ProjectWise® och SharePoint® dokumenthanteringssystem, vilket ytterligare effektiviserar arbetsflödet genom att du enkelt kan ladda ned dokument direkt från Vus gränssnitt. På Bluebeams flik File Access visas en lista med de senast öppnade PDF-filerna som kan öppnas igen med en musklickning. Fäst eller spara filer i olika kategorier, så håller du bra ordning på dina dokument tills du behöver dem igen.

En lista. Många möjligheter.

Med markeringslistan i Vu hittar du smidigt alla kommentarer i olika PDF-filer. Öppna markeringslistan för att se författare, datum, tid och alla kommentarer som hör samman med kommentaren. Klicka på en kommentar i listan för att gå direkt till den i dokumentet, eller i dokumentet för att visa den i listan. Du kan också sortera kommentarerna efter kolumnnamn och hantera vilka kolumner som ska visas.


Visa PDF-filer smidigt.

Det är lätt att navigera i gränssnittet i Vu. Med Flikåtkomst kan du enkelt öppna valfri flik för att visa markeringslistan, Studio och mycket mer. Du kan snabbt skapa mer utrymme på skärmen genom att stänga alla flikar med ett enda klick. Varje PDF får en egen flik så att du snabbt kan växla mellan olika dokument. Med MultiView™-teknik kan du dela upp skärmen i upp till sexton delar och synkronisera flikarna så att de panoreras och zoomas in samtidigt. Navigera genom komplexa 3D-modeller, ändra visningslägen och isolera regioner i modeller för att få fram de detaljer du behöver.

Anslut, kommunicera och samarbeta.

Med vår avancerade molnbaserade lösning Bluebeam Studio™ (som ingår i alla Vu-licenser) kan man smidigt samarbeta kring dokument i realtid. Delta i Studio-projekt och -sessioner som skapats i Bluebeam Revu – det enda du behöver är ett ID-nummer för Studio. Visa filer som ligger i befintliga Studio-projekt eller delta i Studio-sessioner där du kan arbeta med samma PDF-filer som olika projektpartner världen över. När du har anslutit till en session visas en uppsättning kommentarsverktyg så att du kan lägga till text, färgmarkeringar, bildtexter, moln och mycket mer i PDF-filerna. Arbeta i realtid, hela tiden.


Sets

Öppna ett obegränsat antal källfiler och visa dem som ett enda dokument, i en enda flik. Sortera efter sidetikett eller filnamn, och ange filtreringsalternativ för olika versioner och tillägg, så att du snabbt kan se den senaste versionen av ett dokument. Du kan till och med spara och dela Sets med dina projektpartner i ett behändigt, skrivskyddat format.

Sök

Med de effektiva sökfunktionerna i Vu kan du söka efter nyckelord eller bilder i PDF-innehållet. Skriv det ord eller den fras som du vill hitta i sökfältet och välj den PDF-fil eller mapp som du vill söka i, och låt sedan Vu göra jobbet åt dig. Med den unika funktionen VisualSearch™ i Vu kan du till och med markera valfri symbol i en PDF och sedan söka efter alla förekomster av den – oberoende av symbolens rotation, färg eller linjehinder.

Formulär

I Vu kan du öppna, fylla i och spara PDF-formulär snabbt och smidigt. Öppna PDF-formuläret i Vu genom att dubbelklicka på det – sedan kan du börja redigera texten. Välj de fält som du vill fylla i med hjälp av muspekaren eller använd tabbtangenten för att växla mellan olika fält. Vu känner igen alla textfält, knappar, kryss- och listrutor. När du har fyllt i all information kan du spara eller skriva ut formuläret – och till och med signera dina PDF-dokument digitalt.